Македонија денес - Македонски студенти со свој проект во НАСА

Гости: Александар Момироски и Павел Ѓорговски

See video