Македонија денес - Рационална употреба на антибиотици

Гостин: Др. Радмила Ристовска - специјалист по медицина на труд и семејна медицина

See video

Емисии

23.11.2017 - 14:45
Гостинка: Емилија Славковска
23.11.2017 - 14:41
Гостин: Милорад Миленковски
23.11.2017 - 14:33
Гостинка: Татјана Димовска Атанасова
23.11.2017 - 14:32
Доц. др. Македонка Радуловиќ - Институт за семејни студии