Македонија денес - Рационална употреба на антибиотици

Гостин: Др. Радмила Ристовска - специјалист по медицина на труд и семејна медицина

See video