Мој термин - 10.01.2017

Тема: Албанската платформа - влез или излез во нова политичка криза?

See video