ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

25 минути

информативен магазин, реприза

8:30

Стоперка

квиз, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

25 минути

информативен магазин, реприза

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Патот до успехот

забавна емисија

23:30

Интервју од Студио 10

реприза

7:00

Народна музика

8:30

Стоперка

квиз, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:15

Студио 10

утринска програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм, реприза

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Интервју од Студио 10

реприза

7:00

Народна музика

8:30

Стоперка

кв из, репризас

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм, реприза

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филмм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Интервју од Студио 10

7:00

Народна музика

8:30

Стоперка

квиз, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм, реприза

15:30

Стоперка

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филмм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Интервју од Студио 10

реприза

7:00

Народна музика

8:30

Стоперка

квиз, реприза

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм, реприза

15:30

Стоперка

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

Трилинг

политички магазин

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Интервју од Студио 10

7:00

Народна музика

9:30

Топ шоп

10:00

Мастраф муабет

11:00

Нема љутиш

забавна емисија

11:30

Откриени тајни

12:00

Вести

12:30

Топ шоп

13:00

24 анализа

дебатна емисија, реприза

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:45

Додека селото спие

сериски филм, реприза

16:00

Вести

16:15

Астрорум

забавна емисија

17:00

Дневник 17

17:45

Пресек

магазин

18:10

Забавна емисија

19:00

Патот до успехот

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Екатерина Втора

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Интервју од Студио 10

реприза

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:00

Топ шоп

9:30

Интервју од Студио 10

реприза

11:00

Нема љутиш

забавна емисија

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

24 анализа

дебатна емисија, реприза

13:00

Автомобилски трки

пренос

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

24 анализа

дебатна емисија, реприза

16:00

Вести

16:15

Мастраф музабет

забавна емисија

17:00

Дневник 17

17:45

25 минути

инфрмативен ммагазин

18:15

Забавна емисија

19:00

Трилинг

магазин, реприза

20:00

Дневник 20

20:45

Екатерина Втора

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Откриени тајни

забавна емисија, реприза