ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

Трилинг

политики магазин

22:00

Дневник 22

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:00

Мастраф муабет

забавна емисија

11:00

Нема љутиш

забавна емисија

11:30

Откриени тајни

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

1001 оброк

емисија за готвење, реприза

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:45

Додека селото спие

сериски филм

16:15

Интервју од Студио 10

17:00

Дневник 17

17:45

Европат

магазин

19:00

Патот до успехот

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Екатерина Втора

сериски филм, реприза

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм, реприза

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:20

Топ шоп

10:00

1001 оброк

кулинарско шоу

11:00

Нема љутиш

забавна емисија

11:30

Откриени тајни

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

13:00

24 анализа

дебатна емисија, реприза

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:45

Неделен микс

дебатна емисија, реприза

16:00

Мастраф муабет

забавна емисија

17:00

Дневник 17

17:45

25 минути

информативен магазин

18:15

Стоперка

квиз

19:00

Трилинг

политички магазин, реприза

20:00

Дневник 20

20:45

Екатерина Втора

сериски филм, реприза

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм, реприза

7:00

Народна музика

8:30

Забавна музика

8:55

Топ шоп

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм

23:30

Патот до успехот

забавна емисија

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

9:55

Топ шоп

10:00

Студио 10

утринска програма во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Додека селото спие

сериски филм, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Додека селото спие

сериски филм

18:40

Стоперка

квиз

19:15

Стоперка

квиз

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Екатерина Втора

сериски филм