ТВ Програма

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:05

Ај не замарај!

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

20:45

24 Отворено

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

ВИП на еден ден

забавна емисија, реприза

23:20

Афера

сериски филм

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

забвна емисија

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:05

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Флексија

забавна емисија

23:20

Афера

сериски филм

7:00

Македонија Денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:45

Трилинг

политичка емисија, реприза

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна програма

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:15

Астрорум

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

ВИП на еден ден

забавна емисија

7:00

Народна музика

8:30

Мозаик

забавна емисија

10:00

Топ шоп

10:20

Нема љутиш

10:45

Откриени тајни

забавна емисија

11:00

Моето дете

детска програма

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Екобланс

емисија за екологијата, реприза

13:00

Астрорум

забавна емисија

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Отворено

дебатна емисија, реприза

16:00

Вести

16:15

Фан пит

забавна емисија, реприза

17:00

Дневник 17

18:00

Формула 1

квалификации, пренос

19:00

Патот до успехот

реприза

20:00

Дневник 20

21:00

Живот со стил

забавна емисија

22:30

Женски рај

сериски филм

7:00

Народна музика

8:30

Откриени тајни

забавна емисија

9:00

Нема љутиш

забавна емисија

9:30

Топ шоп

10:00

Мозаик

Забавна емисија

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Моето дете

забавна емисија, реприза

13:00

Автоплус

емисија за автомобилизам

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Радио Слободна Европа

14:45

Живот со стил

забавна емисија, реприза

16:00

Вести

16:15

Гласна куќа

детска серија

17:00

Дневник 17

18:00

Формула 1

трки, пренос

20:10

Дневник 20

20:45

Флексија

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Женски рај

сериски филм