ТВ Програма

7:00

Народна музика

7:45

Забавна музика

8:30

Очи в очи

контактна емисија, реприза

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

забавна емисисија

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна прграма

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Гранд хотел

сериски филм

19:15

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Криминали на умот

игран филм

7:00

Очи в очи

контактна емисија, реприза

7:50

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Ај не замарај!

хумористична серија

19:15

Ај не замарај!

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Ранчот на надежта

игран филм

7:00

Очи в очи

контактна емисија, реприза

7:50

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контактна програма во живо

11:30

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Ај не замарај

хумористична серија

19:15

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Тале - темната страна

игран филм

7:00

Очи в очи

контактна програма, реприза

7:50

Народна музика

дебатна емисија, реприза

8:30

Забавна музика

дебатна емисија, реприза

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контакнта емисија во живо

11:00

Во тек

контакна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Ај не замарај

хумористична серија

19:00

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Опасно изолирање

игран филм