Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми

Тв Алфа: 6 работници мора да заминат согласно со новата систематизација


Поради предизвиканата гледаност и рекации од страна на институциите, новинарската содржина израбо...


По иницијатива на група на млади новинари од повеќе различни медиуми денеска беше формирана секци...


Како дел од активностите на секцијата на сниматели при ЗНМ, викендов се реализира тродневна работ...


Здружението на новинари на македонија заедно со претставници од парламентите од земјава, Србија, ...


На меѓународниот ден за ставање на крај на неказнивоста на нападите врз новинарите ЗНМ и ССНМ со ...


Медиумските работници, кои во изминатиот период доживеја навреди, напади и вербални малтретирања,...


На денешната попладневна конференција за медиумите организирана од Државната изборна комисија, Пр...


Денеска во Македонија се основаше Франкофонско здружение на новинарите, кое стана полноправна чле...